Merry Christmas

Nguồn:
Người gửi: Phạm Bích Ngọc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:35' 16-12-2011
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:

 
 
 
Code khối chính 

<center><embed src=

"http://d.violet.vn/uploads/resources/612/MerryChristmas.swf" width="520"

height="420" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

"transparent" allowscriptaccess="never"></center> 

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến